TEKFEN EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR SANAT VE

DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

BURSİYER ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (“Tekfen Vakfı” ya da “Vakıf”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Bursiyer Adayı Aydınlatma Beyanı ve Tekfen Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın sınırları çerçevesinde,

 

• Burs tahsisi amacıyla adayların değerlendirilmesine yönelik süreçler,

 

• Konser ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi,

 

• Vakıf iç operasyonları,

 

• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,

 

• İş ortakları/tedarikçi yönetimi.

 

amaçlarıyla özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, vb.) de dahil olmak üzere eğitim bilgileri, iletişim bilgileri vb. ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Tekfen Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı,

 
 

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rızabeyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Vakfımızın faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

 

Gizlilik politikasını görmek için tıklayınız